Ankara’nın Mamak ilçesi, Kusunlar köyünde doğdum. İlköğretimi Kusunlar Köyü’nde, ortaöğretimi Kayaş ortaokulu ve Mamak Lisesi’nde, yükseköğretimimi ise Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Fakültesi Eğitim Yönetim ve Planlaması bölümünde tamamlayarak 1986 yılında mezun oldum. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü’nde yüksek lisans yaptım.

1987 yılında T.C. Ziraat Bankası’nda göreve başladım. Eğitim Daire Başkanlığı’nda uzman yardımcısı ve uzman, şubelerde yönetmen, Kurumsal İletişim Başkanlığı’nda reklam ve medya planlaması, mali ve idari işler ile sponsorluk yöneticilikleri yaptıktan sonra 1976 yılında başlayan iş hayatımı 1 Nisan 2019’da emekli olarak noktaladım.

Vizyonum

İnsanların sağlıklı ve mutlu, doğa ve toplumla barışık, aynı zamanda da uyum içinde, üretken ve müreffeh yaşayabilmeleri için onlara katkıda bulunan bir birey olmak.

Misyonum

Bir birey ve vatandaş olarak; özgür ve dürüstçe yaşamak, başkalarının yaşamlarına olumlu artı değer katmak ve canlı veya cansız tüm varlıkları korumak, onların hayatlarını sürdürebilmesi ve gelişebilmesi için elinden geleni yapmaktır.

Bu Misyonu Yerine Getirmek Için Prensiplerim

Üretkenliğe değer vermek

Bir insanın mutlu olabilmesi için hem ülkesi ve toplumu hem de insanlık için bir şeyler üretmesi gerektiğine inanıyorum. Bu yolda ilerlemek amacıyla, geçmişte göstermiş olduğum çabadan daha fazlasını bugün ve gelecekte de göstermek için hazırım.

Ayrımcılık yapmamak

İnsanların konumu, ekonomik ve sosyal statüsü, cinsiyeti, inancı, milliyeti veya ırkının ne olduğuna bakmaksızın onlara sevgi ve saygı duyarım. Bu inançla onlara, elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım.

Çevre ve doğaya duyarlı olmak

Bir insan, doğada yaşayan tüm canlı veya cansız varlıklara özen göstermeli, onların yaşamlarına ve yaşama alanlarına saygı duymalıdır. Doğadaki canlı veya cansız tüm varlıklar ile atalarımızdan bize bırakılan tarihi mirası, en iyi şekilde koruyarak ve iyileştirerek bizden sonraki nesillere bırakmamız gerektiğine inanıyorum.

Proaktif olmak

Yaptıklarım ve sunduğum alternatifler başkalarının düşünce ve yaşamlarını etkiler. Bana göre çözülmeyecek sorun yoktur; yeter ki, sürekli öğrenerek iyimserlikle ve iyi niyetle çalışalım.

Özverili Olmak

Zamanımı, yeteneklerimi ve gücümü misyonuma ve üstlendiğim görevlere yılmadan adarım.

Sürekli öğrenme ve değişime açık olmak

Daha iyiyi aramak ve gelişebilmek için insanlar, yaşamları boyunca sürekli öğrenme ile özünü kaybetmeden çağın koşulları doğrultusunda değişim ve dönüşüme açık olmalıdır. Ancak böyle bir anlayışla hem bireysel, hem kurumsal hem de toplumsal başarının yakalanabileceğini inanırım.

Bilgi, görüş ve önerileri insanlarla paylaşmak

İş hayatım veya dışında, insanları olumlu yönde etkilemeye ve yönlendirmeye çalışırım. Ama bu etkileme ve yönlendirme işlevini, onlara görüşümü dikte etme değil, alternatifler sunma şeklinde yapmayı doğru bulurum. Bireylerin özgür iradeleri ve alternatifleri görerek yapmış olduğu seçimlerle doğru kararı alabileceğine, ülkemizde de ortak akılın ancak böyle oluşacağına inanırım.

Diğer

Bireyin, insanlara ve ülkesine faydalı olabilmesi için; etik değer ve kurallara bağlı kalması, akıl ve yaratıcılığını kullanarak daima kaliteli ürün ve hizmet üretmesi, sürekli kaliteyi ve iyiyi araması, eşitlik ve adalete bağlı kalması, insanların farklı inanç, kültür ve değerlerini beğenmese bile saygı duyması, aynı zamanda da demokrasi ve çoğul vizyonluluğa, takım ruhu ve toplumsal birlikteliğe inanması gerekmektedir. Benimsediğim bütün görevleri, bu ilkeler doğrultusunda hareket ederek yerine getirmeye çalışırım.

Site Altbilgisi

Sliding Sidebar

Arşivler

Kategoriler