Bilgi ve Ağ Toplumu

20. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan küreselleşme ile birlikte bilgi teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişmesi ve yayılması, üretilen her türlü bilginin yerel, toplumsal ve uluslararası çapta paylaşımı ile şekli ve niteliğini değiştirmiştir. Artık bu yüzyılda, insanların gündelik hayatını devam ettirmesi ve başarılı olması yeterli bilgiye en kısa sürede ulaşabilmesi ve kullanabilmesine bağlı olmuştur. Birey, kurum ve toplumların özüne kadar inen bilgi ve bilgi teknolojileri, hem insanların yaşamı ile birlikte örgütlerin organizasyon yapısı ve yönetim anlayışını da değiştirerek risk ve belirsizliği

Okumaya Devam Et

İnsanlara Liderlik Etmenin İlkeleri

Köylü ya da soylu olsun, yetenekli Hunlulara değer vermeliyiz. Ailelerine bakmaksızın, lider olma özelliklerine sahip olan en yetenekli Hunluları komutan seçmeliyiz. ATTİLLA Batı Hun Kağanı (MS: 395-453) A.GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yapılan birçok araştırmalarda, hem örgüt¹ hem de devletlerin başarılı bir şekilde yeniden yapılandırılarak değişim ve dönüşümden geçirilmesi ve sürdürülmesi konusunda örgütlerin ve toplumların liderlere ya da etkin yöneticilere sahip olmasına bağlı olduğu ortaya çıkmıştır. Çünkü liderlerin, risk ve belirsizlik ortamlarında sorumluluğu üstlenerek ortaya çıkabilecek sorunları önceden tahmin etmekte ve

Okumaya Devam Et

Bilgi, Ağ Toplumu ve Türkiye

BİLGİ, AĞ TOPLUMU VE TÜRKİYE Bir önceki Bilgi ve Ağ Toplumu isimli yazımızda insan ve toplumların özüne kadar inen bilgi ve bilgi teknolojilerinin bireyler ve devletlerin hem yapısını hızlı bir şekilde değiştirerek risk ve belirsizliği arttırdığı, hem de teknolojinin gelişimi yönünde evirilmesine neden olduğu belirtilerek gerekli esneği gösteremeyen ve örgütsel yapıları oluşturamayan, vatandaş ve/veya insan kaynaklarını yeterli bilgi, beceri ve tutumlarını geliştiremeyen ülke ve toplumların başarılı olamayacağını belirtmiştik. Ülkemize dijital çağ penceresinden bakılınca, bireylerimiz ve toplumumuzun yeni yüzyılın rekabet koşullarına

Okumaya Devam Et

Site Altbilgisi

Sliding Sidebar

Arşivler

Kategoriler